Annuleringsbeleid

Annuleringsbeleid
Ticketverkoop
WAC Limburg is altijd bevoegd een activiteit buiten dienst te stellen* en te houden.
* Bij regen, hevige wind, onweer of in geval van technische tussenkomst en/of onderhoudsredenen.
* Overmacht
* Verbod op kajakverhuur door het gewest.
Dit geeft geen recht op restitutie. Wanneer een activiteit of een reservatie niet doorgaat door overmacht is er een terugbetaling door middel van een tegoedbon. Deze tegoedbon omvat de volledige waarde van het oorspronkelijke betaalde bedrag en is 1 jaar geldig. De betaling en reservering van uw activiteit geldt als aanvaarding van onze algemene verkoop- en veiligheidsvoorwaarden.

Annulering en terugbetaling
Elk ticket dat is gekocht en niet is gebruikt door een klant op de datum die op het ticket is vermeld, geeft geen recht op een terugbetaling of een waardebon.

Het niet naleven van dit reglement kan tot sancties leiden. Verwijdering uit het park geeft in geen enkel geval het recht tot het eisen van terugbetaling van het toegangsticket of enige schadevergoeding, en dit onder welke vorm ook.